Co znaczy autoryzacja?

 

 

Współpraca handlowa na terenie Europy ciągle się rozwija i przynosi nam (klientom) coraz więcej udogodnień i korzyści. Często te korzyści są nie tylko wynikające z dostępu do nowych technologii ale również do nabycia urządzeń w bardzo atrakcyjnych cenach. Warto zatem, zwrócić uwagę na autoryzację i w jaki sposób urządzenie trafia na rynek lokalny. Firmy nie posiadające autoryzacji na bycie dystrybutorem, partnerem, przedstawicielem handlowych w danym segmencie rozwiązań mogą co prawda dostarczyć rozwiązanie i na pewno kuszą nas (klientów) ceną.

Jako dystrybutor urządzeń Rowe na terenie Polski, prosimy o zwrócenie uwagi na kilka istotnych faktów.

Tylko firmy z autoryzacją posiadają:

 • dostęp do pełnej informacji serwisowej połączonej często ze szkoleniami i tylko wtedy mogą świadczyć usługi na właściwym  poziomie.
 • dostęp do części gwarancyjnych i pogwarancyjnych
 • dostęp do informacji technicznych połączony ze wsparciem producenta
 • możliwość zaoferowania urządzeń zastępczych na czas naprawy
 • dostęp do ogólnoświatowych programów usuwania usterek – często związanych z bezpieczeństwem

Korzyści wynikające z autoryzacji, często przekraczają wartość, którą możemy oszczędzić, kupując urządzenia z nieautoryzowanych źródeł. Warto pamiętać że gwarancja udzielana przez firmy, które nie posiadają autoryzacji, jest gwarancją danej firmy a nie producenta.

Kilka praktyk z którymi się spotkaliśmy, stosowane przez firmy bez autoryzacji:

 • nie dotrzymywanie terminów dostaw oraz napraw
 • obciążanie klientów kosztami napraw gwarancyjnych
 • stosowanie przeglądów urządzeń jako dodatkowego dochodu wykonując je np. co miesiąc lub dwa – bez takiej konieczności
 • nie informowanie klientów o programach serwisowych
 • nierzetelne przekazywanie informacji technicznej
 • oferowanie urządzeń jako nowe lub mało używane, bez oryginalnego opakowania
 • oferowanie urządzeń nie kompletnych

 

Tak jak sprawdzamy samochody czy nie mają przestawionego licznika sprawdzajmy dostawców urządzeń.